Děkuji za práci na filmu Nemocnice na konci světa, který by bez Tomáše Vynikala mého žáka, kolegy a přítele nikdy nevznikl. Také si cením jeho činů, záchrany přírodní památky Tučapská skalka před zrušením a prosazení vyhlášení Deylova ostrůvku evropsky významnou lokalitou.

prof. Otakar Štěrba, bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, iniciátor vyhlášení CHKO Litovelské Pomoraví

Seznámil jsem se s aktivitami pana Tomáše Vynikala. který se ve své filmařské profesi zabývá problematikou etnických skupin v naší společnosti. Vedle své filmové dokumentaristiky také fotografuje. Vážím si jeho lidských a profesionálních aktivit, které naší společnosti dlužíme. Fotografie, které jsem viděl, prozrazují lidskou snahu pomoci slabším spoluobyvatelům a citlivý tvůrčí fotografický – dokumentaristický výsledek, který mne přesvědčil o kvalitách jmenovaného autora, jeho fotografického projevu.

prof. Pavel Dias, bývalý vedoucí ateliéru dokumentární fotografie, FAMU v Praze