Děkuji za práci na filmu Nemocnice na konci světa, který by bez Tomáše Vynikala mého žáka, kolegy a přítele nikdy nevznikl. Také si cením jeho činů, záchrany přírodní památky Tučapská skalka před zrušením a prosazení vyhlášení Deylova ostrůvku evropsky významnou lokalitou.

prof. Otakar Štěrba, bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, iniciátor vyhlášení CHKO Litovelské Pomoraví

.