Dokumentární film / Documentary film

Děti Bangladéše / The Children of Bangladesh

PRESS KIT biografie, synopse a další - DOWNLOAD

PRESS KIT biography, stills, etc. - DOWNLOAD

Tvůrci / Filmmakers

NÁMĚT / THEME Petra Nováková, Tomáš Vynikal
SCÉNÁŘ / SCREENWRITERS Petra Nováková, Tomáš Vynikal
KAMERA / CAMERA Petr Činčala, Petra Nováková
STŘIH / EDITORS Tomáš Vynikal, Ebony Clide
HUDBA / MUSIC Jiří Grúz
ZVUK / SOUND Jiří Grúz
PŘEKLAD / TRANSLATION Šimon Papoušek
PRODUKCE / PRODUCTION Roman Nepšinský, Petra Nováková, Tomáš Vynikal, František Tomanec, Alena Rusová
DRAMATURGIE / SCRIPT EDITOR Tomáš Vynikal
REŽIE / DIRECTOR Petra Nováková

Synopse CZ
V jedné z nejchudších zemí světa potkáte mnoho dětí. Chodí do obchodů a nabízejí se, že ponesou nakoupené zboží. Postávají na tržištích, a pokud seženou práci, často dřou na stavbách. Zde nosí na hlavě cihly a mnohdy si způsobí vážné úrazy. Chudým dětem v Bangladéši od roku 2007 pomáhá česká humanitární pracovnice Petra Nováková v rámci organizace Samari. Zajišťuje adopci dětí na dálku a potravinovou či zdravotnickou pomoc školám.

Synopsis EN
There is an enormous number of children living in one of the poorest countries in the world. These children go to shops offering to carry the bags of customers. They wait at the markets and often work hard at construction sites, if they are able to find a job. There, they carry the bricks on their heads and often cause themselves a serious injury. Petra Nováková, a Czech humanitarian worker of Samari organization, has been helping the poor children of Bangladesh since 2007. She arranges child sponsorship as well as food assistance and medical care for the schools.

8 min., Czech Republic / documentary film / color / Stereo / Digital Betacam / HD / DVD

Press contact: Tomáš Vynikal, mobil: +420 739 201 168
e-mail: vynikal@email.cz
address: Nálevkova 812/13, Olomouc 9, 779 00, Czech Republic

© Petra Nováková & Tomáš Vynikal 2015

Režisérka Petra Nováková
Česká humanitární pracovnice pochází z Dolní Lhoty u Luhačovic. První návštěvou v roce 2007 si splnila jeden ze svých snů. Petra je autorkou a řešitelkou projektu Paprsky naděje, který zajišťuje adopci na dálku chudým dětem v Bangladéši. Také pomáhá dlouhodobě na Ukrajině, například se podílela na renovaci nemocnice ve městě Vinogradovo. V České republice organizuje besedy na téma zdravého životního stylu a také pravidelnou dobrovolnickou službu postiženým, opuštěným dětem nebo seniorům.

Petra Nováková - director
The Czech humanitarian worker was born in Dolní Lhota, next to the city of Luhačovice. In 2007, Petra’s dream came true with her first visit to Bangladesh. She is the founder and the director of Paprsek Naděje, an project which provides child sponsorship for Bangladesh. In the long term, Petra also helps in Ukraine where she, for example, took part in a renovation of a hospital in Vinogradovo. In the Czech Republic, she holds discussions on healthy lifestyle and also organizes voluntary work for disabled people, abandoned children and seniors.