Významné činy v oblasti ochrany přírody

Záchrana přírodní památky Tučapská skalka před zrušením v roce 2003 a prosazení lokality Deylův ostrůvek Evropsky významnou lokalitou v roce 2012 a přírodní památkou v roce 2015.

Odborné a aplikované publikace

Vynikal, T. (2009): Hippuris vulgaris L.- In: Hadinec, J., Lustyk, P. [red.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.- Zprávy Čes. Bot. Společ. 44, pp. 266-267.

Vynikal, T. (2008): Althaea officinalis L.- In: Hadinec, J., Lustyk, P. [red.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.- Zprávy Čes. Bot. Společ. 43, pp. 255-256.

Vynikal, T. (2008): Lysimachia thyrsiflora L.- In: Hadinec, J., Lustyk, P. [red.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.- Zprávy Čes. Bot. Společ. 43, p. 292.

Vynikal, T. (2006): Život pro mizející krásy Hané. - Ms. [depon. in: Univerzita Palackého, Olomouc]

Vynikal, T. (2005): Život pro Deylův ostrůvek. – Ms. [depon. in: Univerzita Palackého, Olomouc]

Vynikal, T. (2004): Návrh na registraci významného krajinného prvku Deylův ostrůvek. – Ms. [depon. in: Magistrát města, Olomouc]

Vynikal, T. (2004): Botanický inventarizační výzkum PP Tučapská skalka v roce 2004. – Ms. [depon. in: Krajský úřad, Olomouc]

Vynikal, T. & Krátký, M. (2003): Plán péče o přírodní památku Tučapská skalka 2004 – 2013. – Ms. [depon. in: Krajský úřad, Olomouc]

Vynikal, T. (2003): Komplexní výzkum pro záchranu přírodní památky Tučapská skalka (SOČ). - Ms. [depon. in: Středisko volného času Spektrum, Prostějov]

Národní program ČSOP Ochrana biodiverzity, podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR - spolupráce o oblasti výzkumu vážek (Odonata) a obojživelníků; autor všech níže uvedených prací Tomáš Vynikal

Výzkum vážek (Odonata) na Olomoucku 2005
Výzkum vážek (Odonata) na Olomoucku 2006
Výzkum vážek (Odonata) na Olomoucku 2007
Výzkum vážek (Odonata) na Olomoucku 2008

Výskyt obojživelníků na Olomoucku 2006
Výskyt obojživelníků na Olomoucku 2007
Výskyt obojživelníků na Olomoucku 2008

Spoluřešitel projektu

Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny (VaV - SP/2d3/155/08, MŽP) - 2010, výzkumný název: Studie nutriční kvality biomasy různých typů trvalých travních porostů při seči dle fenofází bezu černého (Sambucus nigra).